Clusjion arbetar med organisationer som vill bli bättre.

Vi vet ju redan att den viktigaste faktorn när man väljer arbetsplats är trevliga kollegor och bra stämning. En konkurrenskraftig arbetsplats, som vill locka till sig talanger, har alltså allt att vinna på att arbeta för att ha en bra organisationskultur. En bra kultur skapas när klimatet är inkluderande, när man vågar säga sin mening och när man blir lyssnad på.

Clusjion hjälper hela organisationen att lyssna på varandra, snabbspolar förbi vem som sa vad och fokuserar på hur ni tillsammans kan skapa ett arbetsklimat där alla känner att de kan nå sin fulla potential.

 

Därför ska ni använda Clusjion

  • Clusjion säkerställer att alla har en plats att berätta om saker som annars skulle kunna förbli outtalade.

  • Clusjion främjar en lärande organisation genom att låta alla dela och lära av varandras erfarenheter.

  • Clusjion skapar ständig förbättring genom att kontinuerligt visa alla exakt vilka beteenden som behöver förbättras.

  • Clusjion skapar en inkluderande kultur som främjar öppenhet, tillit och respekt genom att vara transparent och dela på ansvaret.

  • Clusjion tillhandahåller ett anonymt utrymme där användarnas integritet hålls högt, liksom nivån av transparens.

turkos.jpg
 

INKLUDERING SOM KONKURRENSFÖRDEL

 

MILLENnIALS

2016

2016 blev millenniegenerationen (1981-1996) den största gruppen på den nordamerikanska arbetsmarknaden.

 

MILLENNIALS

66%

av millennials tänker byta jobb inom de närmaste 2 åren.

 
 

MILLENNIALS

69%

av amerikanska millennials menar att organisationskulturen är avgörande för att man ska lyckas som företag.

 
 
 

KVINNOR

10%

av VD:arna på den svenska börsen 2018 är kvinnor.

 
 

KVINNOR

5%

av VD:arna på börsen 2018 heter Per.

 
turkos2.jpg
 

PSYKOLOGISK TRYGGHET

Viktigast av allt

Data från Googles “Project Aristotle” visade att psykologisk trygghet, mer än något annat, var avgörande för att grupper av människor gjorde ett bra jobb tillsammans. Psykologisk trygghet definieras som “ett klimat som kännetecknas av förtroende och ömsesidig respekt där människor känner sig bekväma att vara sig själva”. En viktig del är att vara förlåtande med andras misstag.

 

INKLUDERING och MÅNGFALD

Nästan jämt

eller 87% av tiden tar inkluderande team bättre affärsbeslut än de team som inte är lika inkluderande.

 

INKLUDERING OCH MÅNGFALD

33%

Så mycket mer lönsamma är de företag som har störst etnisk mångfald i sina ledningsgrupper jämfört med de som inte har någon etnisk mångfald.

 
 

INKLUDERING OCH MÅNGFALD

29%

sämre presterar de företag som inte har mångfald (både kön och etnicitet) i sina ledningsgrupper.

 
orange.jpg
 

OMEDVETNA FÖRDOMAR

100%

av befolkningen har dem.

 

OMEDVETNA FÖRDOMAR

100%

av befolkningen skulle helst inte vilja ha dem.

 
 

OMEDVETNA FÖRDOMAR

30 s

är det som krävs att man ska hinna stanna upp och tänka: hade jag tänkt såhär om personen varit någon annan?

 
 

män och KVINNOR

0%

skillnad är det i hur män respektive kvinnor spenderar sin tid på jobbet.

 

män och KVINNOR

0%

skillnad är det i hur mycket kontakter kvinnor respektive män har med viktiga beslutsfattare i organisationen.

 
 

0%

sannolikhet är det att skillnader i hur kvinnor och män behandlas på arbetsplatsen beror på deras eget beteende.

 
turkos2.jpg