Clusjion mäter beteenden och identifierar hur inkludering skapas i just er organisation.

Med en prenumeration på Clusjion kan alla personer i en organisation berätta om de beteenden som de upplever ska förbättras för att skapa en mer inkluderande organisation. Subtila händelser, jargong, omedvetna fördomar, uppenbara trakasserier eller diskriminerande beteenden rapporteras till Clusjion, som löpande och aggregerat visualiserar till alla deltagare hur organisationen kan bli bättre. Det skapar ökad medvetenhet, förståelse och bidrar till förändrade beteenden. Tillsammans skapar vi mer inkluderande organisationer.

 
 

Hur funkar det?

beratta.png

Låt rätt personer berätta rätt saker. Be alla i organisationen om förbättringsförslag. Fråga efter det som ni faktiskt kan förändra, beteenden ni upplever på jobbet.

DELA.png

Dela erfarenheter med varandra. Förstå att andra tänker olika, att saker kan upplevas på flera olika sätt, inse att du inte är ensam om dina upplevelser och lär av varandra.

FORBATTRA.png

Förbättra organisationskulturen tillsammans. Genom att alla får veta vilka konkreta beteenden som kan förbättras, delas också ansvaret för att skapa en mer inkluderande organisationskultur.

 
orange.jpg
 

EXEMPEL PÅ SVAR SOM CLUSJION KAN GE


fokus.png

Vilka konkreta insatser bör vi fokusera på för att förbättra vår företagskultur?

forlora.png

Varför lyckas vi inte behålla/avancera vissa medarbetare?


omedvetna.png

Vad kännetecknar de exkluderande beteenden som vi inte visste förekom?

tid.png

Har vårt värdegrundsarbete fått effekt över tid?


silos.png

Skiljer sig upplevelserna mellan olika typer av anställda?

anstallning.png

Vi arbetar i silos, hur kan vi arbeta bättre tillsammans?


 
 

I genomsnitt är 40% av det som rapporteras till Clusjion något man inte pratat med någon annan än oss om. I Clusjion är man nämligen helt anonym. Vi fokuserar inte på vem som sa vad, utan på hur man kan bli, och göra bättre framöver.

turkos.jpg
 
cirklar1.png

Clusjion är ett verktyg för organisationer som vill veta hur de ska bli bättre.

Clusjion ger konkreta svar på vilka beteenden inom organisationskulturen som bör förbättras. Till skillnad från en gammeldags medarbetarundersökning eller pulsmätning som anser att organisationer ska kunna vidta åtgärder utifrån medeltal av generella uppfattningar. Eftersom Clusjion vänder på frågeställningen och fokuserar på beteendena som driver uppfattningarna och samtidigt låter medarbetarna själva värdera vad som är viktigt att förbättra, får organisationen konkret veta hur ni kan bli bättre. Kort sagt, vilka beteenden som kan få stapeln i en medarbetarundersökning att öka från 7,3 och nå hela vägen i topp.

Dessutom får ni reda på sådant som du inte visste att du skulle fråga om. 40% av det som rapporterats till Clusjion har man inte pratat med någon annan om.