Clusjion förändrar beteenden

För att kunna förbättra er organisationskultur behöver ni veta vad som ska bli bättre. Då måste ni också fråga de som vet och be dem ge er svar som alla kan agera på. För vem har tid att göra det på något annat sätt?

phones.png
 
beratta2.png

Låt rätt personer berätta rätt saker. Fråga alla i organisationen om det som ni faktiskt kan förändra, det vill säga beteenden och händelser ni upplever på jobbet.

dela2.png

Dela erfarenheter med varandra. Förstå att andra tänker olika, att det finns människor som upplever saker annorlunda än du eller inse att du inte är ensam.

forbattra2.png

Förbättra organisationskulturen tillsammans. Genom att alla får samma information, delas också ansvaret för att skapa en mer inkluderande organisationskultur.

orange.jpg

”personen satt och kollade sin telefonen under hela min presentation”

Vi tror att konkreta exempel från din egen organisation är vad som krävs för att förstå hur ni kan bli bättre.

turkos2.jpg
 

Berätta och dela med er för att bli bättre

  • Clusjion frågar alla i organisationen om vilka beteenden, som om de inte fanns, skulle göra det lättare för dem att fokusera på att göra ett bra jobb. 40% av det som rapporteras till Clusjion har man inte pratat med någon annan än oss om. I Clusjion är man nämligen helt anonym. Vi fokuserar inte på vem som sa vad, utan på hur man kan att bli, och göra bättre framöver.

  • Clusjion samlar inte bara in händelser och lägger på hög. Vi sorterar, anonymiserar, aggregerar och ger snabb återkoppling till hela organisationen.

  • Clusjion bjuder in alla att förstå vad som ska ändras och involverar alla att ta ansvar för att förändring och förbättring ska ske, kontinuerligt.

”på vår hemsida står inte vårt affärsområde med och vi nämns inte heller i beskrivande texter om vad vi som företag kan erbjuda”

Clusjion skapar förutsättningar för en mer inkluderande kultur genom att belysa exempel från den egna organisationen att dra lärdom av.

turkos2.jpg
 
cirklar1.png

Jasså, är ni 7,2 engagerade?

Clusjion är ett verktyg för organisationen som vågar fråga hur de ska bli bättre. Genom att använda Clusjion får man direkt svar på vilka beteenden inom organisationskulturen som bör förbättras. Till skillnad från en gammeldags medarbetarundersökning eller pulsmätning som anser att du ska kunna vidta åtgärder utifrån ett medeltal.

Eftersom Clusjion vänder på frågeställningen och låter medarbetarna själva värdera vad som är viktigt, får dessutom reda på sådant som du inte visste att du i en medarbetarundersökning skulle fråga om. 40% av det som rapporterats till Clusjion har man inte pratat med någon annan om.

 

Blir vi bättre på att prata med varandra?

 

Var, i förhållande till dig, kom beteendet ifrån?

orange.jpg
 

En lyssnande organisation

Clusjion är en digital prenumerationstjänst där alla personer i en organisation inbjuds till att berätta om de exkluderande beteenden som de upplever inte bör vara en del av organisationskulturen. Subtila händelser, tråkigt gnäll, jargong, uppenbara trakasserier eller diskriminerande beteenden rapporteras till Clusjion, som löpande visualiserar vad som händer för organisationen.

Clusjion gör resultatet tillgängligt för samtliga användare. Statistik kombineras med anonymiserade beskrivningar av händelser och kommentarer från organisationen vilket skapar ökad medvetenhet, förståelse och bidrar till förändrade beteenden. Tillsammans skapar vi mer inkluderande organisationer.

 

”en kollega på samma nivå som jag själv tar åt sig äran för något som jag gjort”

Clusjion visar upp medvetna och omedvetna beteenden som personer i organisationen tolkar och upplever som exkluderande.

turkos2.jpg