Oj, den sidan fanns inte längre!

Clusjion är ett verktyg för organisationen som vågar fråga hur de ska bli bättre. Genom att använda Clusjion får man direkt svar på vilka områden inom organisationskulturen som bör förbättras. Till skillnad från en gammeldags medarbetarundersökning eller pulsmätning som anser att du ska kunna vidta åtgärder utifrån ett medeltal. Clusjion fångar dessutom aspekter av din organisationskultur som du i ovan nämnda medarbetarundersökning glömde att fråga om.