Är jag anonym?

Ja, du är helt anonym. Clusjion bygger på anonymitet.

Clusjion samlar endast in den information som behövs för att tillhandahålla tjänsten. Det innebär 1) ditt telefonnummer för att kunna skicka påminnelser till dig och 2) den information som du själv väljer att ge som svar på frågorna om du upplevt något exkluderande eller ett trakasseri. Clusjions plattform är utformad på ett sätt som gör det tekniskt omöjligt att spåra vem som har rapporterat vad. Clusjion använder inte någon privat information för analyser som inte är kopplade till tjänsten och sparar inga IP-adresser eller annan sekundärdata om dig som användare. Insamlad data skyddas med bästa tillgängliga krypteringsmetoder och obehörig åtkomst förhindras genom multi-faktor-autentisering.

Den enda personuppgiften vi har är ditt telefonnummer och detta använder vi endast för att skicka påminnelser till dig. Ditt telefonnummer lagras, i krypterad form, under mätperioden och raderas när din arbetsgivare avslutar prenumerationen på Clusjion, eller när du själv avanmäler dig från tjänsten..

Clusjion behandlar dina personuppgifter (dvs ditt telefonnummer) i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25:e maj 2018 och då ersatte PuL.

Din egen beskrivning av vad som har hänt kan användas för att belysa resultatet men blir då justerad för att inte avslöja detaljer kring person, plats eller skeende. Vi värnar om din anonymitet och väljer hellre att inte publicera ett citat om det riskerar att på något sätt peka ut eller identifiera en individ. Clusjion syftar till att finna strukturer och mönster, inte till att hänga ut och identifiera individer.Hur kommer informationen jag lämnar att användas?

Alla som deltar i Clusjion får ta del av en sammanställning från den gångna veckan, i form av grafer som visar fördelningen per fråga. Clusjion fungerar som både ett mät- och diskussionsverktyg och för att förklara vad det är för beteenden som ligger bakom grafens utseende lyfts ibland ett citat fram, omskrivet och omarbetat för att skydda anonymiteten.

Sammanställningen presenteras för alla deltagare på projektsidan, vecka för vecka.

Efter mätperioden sammanställs resultatet från alla fyra veckor. Datan analyseras av Clusjion och lämnas som en rapport till ledningen. Självfallet gäller samma krav på anonymitet även i den här rapporten.

 
feedback-swe.jpg
 

Hur lägger jag in mina upplevelser av exkluderande beteenden eller trakasserier?

Om du har anmält ditt telefonnummer hos Clusjion kommer du varje dag att få ett sms med en länk. Klicka på länken för att rapportera till Clusjion om du upplevt något exkluderande eller kränkande beteende under dagen. Sms:et fungerar som en påminnelse för dig att reflektera över din arbetsmiljö och dela med dig av dina erfarenheter.