Clusjion Behavior Overview 2019

BETEENDEMÄTNING FÖR FRÄMJANDE AV INKLUDERANDE FÖRETAGSKULTUR

Vilka beteenden upplever du på jobbet som motverkar en inkluderande kultur?


Clusjion Behavior Overview 2019 syftar till att lära oss mer om de beteenden som upplevs motverka en inkluderande organisationskultur. Från omedvetna fördomar och tråkig jargong till trakasserier och diskriminering. Detta för att vi ska lära oss av varandra och bli bättre. 

VILL DU TA DEL AV RESULTATET?

Anmäl din mailadress i slutet av undersökningen, eller i fältet nedan, så delar vi resultatet av undersökningen med dig.


Vill du att ditt företag ska JOBBA KONKRET MED inkludering?

hus-lag.jpg

Clusjion mäter inkludering

Clusjion är ett verktyg för organisationer som vågar fråga hur de ska bli bättre. Genom att använda Clusjion får man svar på vilka områden inom kulturen som bör förbättras. Till skillnad från en gammeldags medarbetarundersökning eller pulsmätning som anser att du ska kunna vidta åtgärder utifrån ett medeltal.

Clusjion mäter inkludering. Men man skulle kunna säga att Clusjion är en utomordentlig mätare av tak. Hur högt är ert höga tak? Är det högt nog, för högt eller är det kanske gjort av glas?


Så funkar företagstjänsten Clusjion

beratta2.png

Låt rätt personer berätta rätt saker. Fråga alla i organisationen om det som ni faktiskt kan förändra, det vill säga beteenden och händelser ni upplever på jobbet.

Dela erfarenheter med varandra. Förstå att andra tänker olika, att det finns människor som upplever saker annorlunda än du eller inse att du inte är ensam.

forbattra2.png

Förbättra organisationskulturen tillsammans. Genom att alla får samma information, delas också ansvaret för att skapa en mer inkluderande organisationskultur.

erika hoffman