Sarah McPhee är årets mäktigaste kvinnliga styrelseproffs med perspektiv långt bortom siffrorna

Clusjions medgrundare Sarah McPhee, har tilldelats priset Årets Styrelseproffs. Priset delades ut på Veckans Affärers galakväll för Näringslivets Mäktigaste Kvinnor den 7 mars.

”Som en av Sveriges allra tyngsta finansprofiler har hon perspektiv långt bortom siffrorna. Nu vill hon leda företagen rätt genom att förändra i grunden och skapa mervärde för både kunder och samhälle.”

Sarah McPhee har en gedigen karriär bakom sig som operativ chef och har tidigare tilldelats priset Årets Chef 2013, då hon var VD på SPP. Idag är hon styrelseordförande i Fjärde AP-fonden, tankesmedjan SNS och Houdini Sportswear och sitter i styrelsen i Klarna, Bure och Axel Johnson Inc.

Sarah har genom sitt styrelsearbete verkat för att främja miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet vilket hon menar är en förutsättning för att upprätthålla en god värdetillväxt. 2016 var hon dessutom med och grundade Clusjion, en digital tjänst för att öka inkludering i organisationer och främja hållbara arbetsplatser.

"Vi har skapat det verktyg som jag själv hade velat ha som operativ ledare. Vi vet idag att organisationskulturen påverkar lönsamheten, men ändå saknar vi verktyg för att mäta och förbättra kulturen där alla ges möjligheten att nå sin potential."

Clusjion ökar förståelsen för hur personerna i organisationen själva skapar och kan förändra och förbättra sin kultur, genom att mäta och transparent involvera alla att ta ansvar för förändring.

”Jag tror på ”co-ledarskap” vilket betyder att en ledare ska lyssna och låta sig ledas av goda prioriteringar från medarbetarna. Transparens blir då nödvändig för att vara en ledare som är trovärdig i sitt lyssnande. Inte minst idag när den största gruppen på arbetsmarknaden är millennials, med större krav på äkthet och möjlighet att påverka sin egen situation. Vi måste våga låta oliktänkare och minoriteter få en röst för att säkerställa att vi mejslar fram de bästa idéerna. Modet att göra det är det som skiljer en bekväm ledare från en god ledare. Clusjion är utvecklat med den typen av ledares krav i åtanke.”

Om priset

Priset delas ut av tidningen Veckans affärer och har delats ut i över 20 år. Priset syftar till att lyfta fram näringslivets mäktigaste kvinnor vill vi skapa goda förebilder och inspirationskällor och sätta fokus på att jämställdhet är en lönsamhets- och ledarskapsfråga.

Här hittar du Veckans Affärers podd där Sarah pratar om Colorado, inkludering och ledarskap.

Presskontakt:

karin@clusjion.se

+46 70 838 52 52

Frågor om Clusjion:

hej@clusjion.se

www.clusjion.se

erika hoffman