Hur skapar vi en inkluderande kultur?

 
 
ancient-animals-assorted-1038684.jpg
 
cirklar1.png

Clusjion är ett verktyg för organisation som vill veta hur de ska bättre.

Vad betyder det att dina medarbetare 7,3 nöjda enligt den årliga medarbetarundersökningen? Clusjion visar konkret vilka beteenden inom organisationskulturen som bör förbättras och hur. Till skillnad från en gammeldags medarbetarundersökning eller pulsmätning som anser att du ska kunna vidta åtgärder utifrån ett medeltal. Clusjion fångar dessutom aspekter av din organisationskultur som du i ovan nämnda medarbetarundersökning glömde att fråga om. 40% av det som rapporteras till Clusjion har man inte pratat med någon annan om.

 

Vi arbetar med organisationer som förstår affärsnyttan med att rekrytera mångfald och skapa en inkluderande kultur som tillvaratar den.

 
christian-chen-492254-unsplash.jpg

Vilka beteenden möter man på din arbetsplats?

Clusjion visar vilka beteenden som ska förändras och förbättras för att skapa en mer inkluderande kultur. Vilka beteenden möter man som nyanställd? Som nyanländ? Som nyfiken?

Läs mer

LÄS MER OM CLUSJION

Vill du veta hur Clusjion fungerar? Och hur lätt Clusjion gör det för dig som företag att aktivt arbeta med att skapa en inkluderande kultur?

BOKA EN DEMO

Nyfiken på att veta hur Clusjion skulle fungera i din organisation? Och hur du skulle kunna ersätta många av de processer ni har idag?

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av att jobba med oss? Samarbeta med oss? Jobba hos oss? Eller är du journalist och vill ställa lite frågor?

orange.jpg
 

Vi kan bli bättre


200% lön

MILLENnIALS

Millennials blev 2016 den största generationen i arbetsför ålder. 60% av millennials är öppna för att lämna sitt nuvarande jobb för ett annat. Kostnaden för att ersätta en anställd kan vara upp till 200% av personens årslön.

 

60%

MÅNGFALD

Sedan 70-talet har andelen kvinnor som examineras från högre utbildningar i Sverige legat stadigt på 60-65%. Andelen kvinnliga VD:ar på svenska börsen 2018 var 10%. Som jämförelse så var andelen som hette Per 5%.

 
 

3/4 yrken

BRIST PÅ ARBETSKRAFT

Det närmaste året kommer det att vara brist på personal i tre av fyra yrken i Sverige.

 
elena-koycheva-773986-unsplash.jpg

Vadå kultur?

Vill du ha generella exempel på exkluderande beteenden som gör att människor mår dåligt på jobbet? Det vill inte vi. Vi tror att du behöver veta exakt vilka beteenden som ska ändras i just din organisation för att du och dina kollegor ska kunna fokusera på att göra ett bra jobb. För guess what, alla arbetsplatser är olika. Men vilka är det som bestämmer vad som är ok och inte? Jo, alla.

 
 

OKtober 2018

Clusjion hjälper organisationer att förstå sin egen kultur och gemensamt diskutera den ur ett inkluderingsperspektiv. En diskussion som är viktig att ta idag och som kommer att vara avgörande för företag som vill vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden.

/ Sarah McPhee, Clusjion, Fjärde AP fonden, SNS, Houdini Sportswear, Klarna, Bure, Axel Johnson Inc.

 
 

Våga bli bättre

Clusjion är designat för att kartlägga subtila och uppenbara händelser och beteenden som bör förbättras för att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig respekterade och fokuserade på att leverera resultat.

 

ANONYMT

Det handlar om att hitta strukturer och mönster. Inte att hänga ut individer.
 

INKLUDERANDE

För att alla i organisationen behöver se de strukturer som finns och förstå beteendena som driver dem.

PRENUMERATION

Clusjion gör resultatet tillgängligt för samtliga användare. Statistik kombineras med anonymiserade beskrivningar av händelser och kommentarer från organisationen
 

FÖRÄNDRINGSAGENT

För att ändra strukturella och kulturdrivna beteenden krävs kontinuerliga påminnelser som startar dialogen.

 
turkos.jpg