Clusjion kartlägger exkluderande beteenden på arbetsplatsen och bjuder in alla till att skapa en mer inkluderande kultur.

 
 
 
man-hand.jpg
 

Clusjion ökar medvetenheten om inkludering och påbörjar en beteendeförändring genom visualisering och ökad dialog. Med Clusjion får alla i organisationen kontinuerligt ta del av resultatet.

 
 

Hur fungerar Clusjion?

 Clusjion är en digital prenumerationstjänst som alla personer i en organisation uppmanas använda för att berätta om de exkluderande beteenden som de upplever. Subtila händelser eller uppenbara trakasserier och diskriminerande beteenden rapporteras till Clusjion som löpande visualiserar vad som händer under prenumerationen.

Clusjion gör resultatet tillgängligt för samtliga användare. Statistik kombineras med anonymiserade händelser och kommentarer från organisationen vilket skapar ökad medvetenhet och förståelse och bidrar till förändrade beteenden. Tillsammans skapar vi mer inkluderande organisationer.

 
bolag.jpg
 

Låter det som något ditt företag borde jobba med?

 
AdobeStock_78773523.jpeg